wtorek, 10 stycznia 2017

Pyłomierze dla gminy Wadowice
Marcin Gładysz                                                                           Wadowice dnia 10 stycznia 2017 roku

Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski
oraz Rada Miejska w Wadowicach
poprzez Przewodniczącego Rady
pana Roberta Malika


Wniosek

Na podstawie art. 241 KPA wnoszę o zakup przez Burmistrza Wadowic urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, tzw. pyłomierzy, w ilości która pozwoli zebrać dane ze wszystkich sołectw gminy, oraz stworzyć mapę zanieczyszczeń w samym mieście. Do Rady Miejskiej wnoszę o poparcie mojego wniosku, oraz przegłosowanie poprawek do budżetu tak, by zapewnić burmistrzowi Klinowskiemu środki na pokrycie zakupu pyłomierzy. 


Uzasadnienie

Gmina Wadowice, pomimo alarmujących komunikatów tak pochodzących z UM Wadowice jak i Starostwa Powiatowego, nie dysponuje narzędziami do weryfikacji rzeczywistego poziomu zanieczyszczenia powietrza, w związku z czym nie jesteśmy w stanie wydać ostrzeżeń czy też zaleceń np. dla dyrektorów placówek oświatowych, kubów sportowych, czy po prostu dla mieszkańców gminy. Problemu tego nie rozwiążą także okazjonalne akcje pomiaru w jednym tylko punkcie miasta

Wszyscy mamy świadomość istnienia problemu niskiej emisji i tzw, smogu w naszej gminie, ale  po to by go rozwiązać, potrzeba go najpierw rozpoznać. Nie tylko jego istnienie, ale także skalę, okresy i miejsca szczególnego natężenia, etc. Wydając pieniądze - i publiczne i prywatne, na wymianę kotłów, docieplanie elewacji budynków, itp. musimy także mieć ogląd skuteczności tych działań. Ochrona zdrowia jest, wedle dyspozycji art.7 Ustawy o Samorządzie Gminnym, jednym z zadań własnych gminy, więc sensowność wydatkowania środków publicznych na taki właśnie zakup nie budzi żadnych wątpliwości.